Samba lêlê bateu na porta

Samba lêlê bateu na porta
Samba lêlê vai ver quem é
Samba lêlê é meu amor,
Samba lêlê samba no pé

Samba lêlê bateu na porta
Samba lêlê vai ver quem é
Samba lêlê é meu amor, 
Samba lêlê samba no pé

Samba lêlê a frappé à la porte
Samba lêlê va voir qui c'est
Samba lêlê c'est mon amour
Samba lêlê samba no pé

Samba lêlê a frappé à la porte
Samba lêlê va voir qui c'est
Samba lêlê c'est mon amour
Samba lêlê samba no pé